Disqus Shortname


Breaking News

Beauty

Comments system

Full Width CSS

Contoh Sesorah/Pidato Perpisahan SMK N Tepus

Assalamualaikum Wr Wb.

     Ingkang kinurmaten bapak kepala sekolah SMK N Tepus, ugi bapak –ibu guru karyawan SMK N Tepus, ingkang satuhu luhuring budi lan rencang-rencang kelas kaleh welas ingkang kula krisnani.

     Mangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng gusti ingkang maha agung ingkang sampun maringaken sedaya nikmat lan kewarasan dateng kito sedaya dumugi sak menika kita sedaya saged kempal wonten ingkang adicara perpisahan sak menika.

     Kula piyambak ngaturaken matursuwun ingkang sak ageng-agengipun kagem bapak-ibu guru ingkang sampun mbulawantah kula dateng pawiyatan menika ingkang dangunipun tigang warsa mboten keraos kula ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing pawitan mriki.woten ing adicara menika ,kula nyuwun agengipun pangapunten sangking bapak-ibu guru amargi wonten ing tigang warsa ngangsu kawruh wonten pawiyatan mriki kula menawi gadhah kwalepatan ingkang dipun sengaja lan mboten di sengaja.mugi-mugi bapak-ibu guru kersa ngapuntenaken sedaya kelepatan kula.

     Satuhinipun kula awrat sanget badhe nilaraken pawiyatan menika amargi sedaya ingkang wonten dateng menika sampun kados sederek lan kulawarga,namung kula kedah nglanjutaken ngangsu kwaruh wonten ing pawiyatan ingkangluwih inggil, kula kedah sanget dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika. 

     Kadosipun sampun cekap anggenipun kula matur, bilih menawi wonten kelepatan kula nyuwun agengipun pangapunten.

Wassalamualaikum Wr Wb.

No comments:

Post a Comment

Recent post

Download Game PPSSPP

Download game PPSSPP all Series Emulator: PPSSPP Gold: Download PPSSPP Blue :         Download NOTE: * still ...

Designed By